You better run.


Att springa är ända lösningen och idag blev det min flykt i brist på annat. 

Kommentera här: